Next event in:

 • 00 DAYS
 • 00 HR
 • 00 MIN
 • 00 SEC
+

Inschrijvingen

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum. De instapdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn :

 • 1 september 2017
 • 6 november 2017
 • 8 januari 2018
 • 1 februari 2018
 • 19 februari 2018
 • 16 april 2018
 • 14 mei 2018

Een kind kan ingeschreven worden op school:

 • op de schooldagen tussen 8.30u. en 16.00u in school of op het bureau in de Stationsstraat 13 te Sijsele.
 • op de werkdagen gedurende de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus tussen 09.00u. en 12.00u. in de school.
 • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.
 • bij huisbezoek door één van de leerkrachten.

Is uw kind nog geen 2 jaar en 6 maanden?  Toch kunt u uw kind reeds inschrijven of een bezoekje brengen aan onze kleuterklassen…

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de identiteitskaart van het kind
 • de ID-kaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Keuze Godsdienst/Zedenleer

Bij de eerste inschrijving van het kind bepalen de ouders of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen.   Dit kan ENKEL binnen de eerste 8 dagen van een nieuw schooljaar.